גוסון אלסנע

מנהלת אדמיניסטרטיבית

נשואה, אם לארבעה. מתגוררת עם משפחתה בלקייה.

תפקידים בהווה: עובדת באג’יק זה ארבע שנים.
תפקידים בעבר: מזכירה רפואית במרפאה בלקייה.

אני מאמין: “בונים את הקהילה יחד, לא בנפרד. כל אחד משלים את הצד האחר, וכך נוצרים איזון ושינוי משמעותי”.

Leave a Reply