עודא אבו-סריחאן

חבר הוועד המנהל

תושב תל-שבע, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים ותואר שני בכלכלה מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

תפקידים בהווה: משמש זה 26 שנה בתפקידים שונים בשלטון המקומי, בכלכלה מוניציפלית, בניהול משאבים ובפיתוח חברתי וכלכלי. גזבר המועצה המקומית שגב-שלום.
תפקידים בעבר: היה חבר מועצת איגוד הגזברים. שימש יועץ מקצועי בהתנדבות לכמה פורומים ציבוריים מובילים בנגב בפרט ובישראל בכלל.

אני מאמין: “זה עידן הנגב ועידן תושביו. רוח חדשה וחיובית נושבת בעשור האחרון, ומחובת כולנו להירתם לקידום ופיתוח הנגב. במרחבי הנגב יש מקום לכולם כשווים. נדרשים יושרה, מסירות, נחישות וחיבור כלל הגורמים – השלטון המרכזי והמקומי, המגזר העסקי, המגזר השלישי והאוכלוסייה בכלל – לקידום רווחת כלל תושבי הנגב”.