בריאות

קבוצות תמיכה למחלימות מסרטן שד

יוזמה להגברת מודעות לסרטן השד בקרב החברה הבדואית בנגב, ותמיכה במחלימות

בשיתוף עם קרן קומן וארגון הג’וינט, אג’יק-מכון הנגב ממשיך את הפרויקט להתמודדות עם החלמה מסרטן השד בחברה הבדואית בנגב. המודל שנוסה לראשונה בשנת 2016-2017, ממשיך את פרויקט ההתמודדות עם החלמה מסרטן השד בחברה, המונה עשר נשים הנפגשת כיום ברהט. בנוסף, מתקיימים כנסים ופעילויות המועברים בבתי ספר תיכוניים ברחבי האזור וחושפים כ- 400 נערות ונשים למחלה ותסמיניה. הפרויקט מיושם בשיתוף עם עמותת שורוק, ארגון פלסטיני שמושבו באל-עזריה, המציע תכניות זהות. יחד אתו נבנתה התכנית ואסטרטגיית הפעולה.

שירותי אמבולנס בכפרים הבלתי מוכרים

שירותי חירום בקהילות החיות בכפרים הבלתי מוכרים

100,000 תושבים בדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב סובלים ממחסור משמעותי בתשתיות בסיסיות כגון כבישים, בתי ספר ומרפאות, כמו גם שירותי חירום. האמבולנס הייחודי של אג’יק-מכון הנגב, המופעל בשיתוף עם מגן דוד אדום שגם הכשיר את נהג האמבולנס- יאסר אבו רג’ילה, מאפשר הנגשת שירותי חירום רפואיים לעשרות אלפי בדואים בנגב. בשנה האחרונה, אמבולנס נוסף אושר, וכיום שני הנהגים מגיעים ליותר מ 30,000 אזרחים בנגב.

הכשרת חובשים

ידע ומיומנויות לקהילה הבדואית במתן תגובה לאירועי חירום רפואיים

בהובלת נהג האמבולנס יאסר אבו-רג’ילה, כ-50 גברים מהחברה הבדואית הוכשרו עד כה כחובשים רפואיים,  וקבוצה המונה 16 משתתפים, עוברת הכשרה בימים אלו. בסוף שנת 2017, התכנית רשמה הצלחה נוספת כאשר קבוצה של שמונה נשים בדואיות הצטרפו לתכנית ההכשרה לחובשות, ובכך הפכו לחובשות הבדואיות הראשונות. נוכחותן תאפשר לשירותי הרפואה להגיע ולעזור לתושבי הכפרים הבלתי מוכרים ובעיקר לנשים.

Scroll to top
Skip to content