הגיל הרך

הורים כשותפים

הורים שותפים לחינוך הילדים במשפחתונים לילדי הגיל הרך בכפרים הבלתי מוכרים

התכנית, המופעלת בשיתוף עם המועצות המקומיות ומנהיגים בקהילות הבדואיות, כוללת 20 משפחתונים המעסיקים 40 נשים ובהם מקבלים שירות כ- 300 ילדים בגילאים לידה עד שלוש שנים. נוכח האפשרויות הדלות למסגרות לגיל הרך בקרב הקהילה הבדואית, ועם אחוז נמוך של נשים עובדות בחברה הבדואית (העומד על 20%), הפרויקט מעניק לאמהות את היכולת לצאת לעבודה.

אג’יק על גלגלים

הנגשת משחקים ואפשרויות למידה לילדים בדואים בכפרים הבלתי מוכרים

“אג’יק על גלגלים” הוא אוטובוס מיוחד המשרת את הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ומנגיש משחקים חינוכיים ופעילויות לילדים נזקקים. הפרויקט כולל משחקים, כגון שש-בש, ציוד לציור וצביעה; כדורים וציוד ספורט; ספרי ילדים; ופריטי משחק קטנים.

Scroll to top
Skip to content