מזרח תיכון ופעילות בינלאומי

בניית קשרים בין שכנים

שיתוף פעולה עם שותפים פלסטינים הוא המפתח לבניית שלום ופיתוח בר קיימא ברחבי האזור. כארגון הפועל בצפון הנגב, החליט אג’יק-מכון הנגב להתמקד באזור הר חברון הסמוך לדרום הגדה המערבית. בסוף שנת 2017 הגיעה לסיומה יוזמה משותפת של אג’יק-מכון הנגב וארגון החברה הירוקה בחברון “פסולת אלקטרונית בדרום הגדה המערבית”. מדובר ביוזמה תלת-שנתית, הממומנת על ידי האיחוד האירופי ושגרירות פינלנד, כדי לנתח ולהציע פתרונות לאתגרים הבריאותיים, הכלכליים והסביבתיים כתוצאה מהשלכה בלתי מבוקרת של פסולת אלקטרונית באזור. הפרויקט הגיע למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב משני צדי הקו הירוק.

שיתוף הניסיון הישראלי בפיתוח חקלאי וכלכלי

שיתוף הניסיון המוצלח של ישראל בפיתוח החברתי  והכלכלי היה חלק מרכזי במשימתו של מכון הנגב. במהלך השנים, מאות משתתפים מכל רחבי אפריקה הגיעו לישראל על מנת ללמוד מהמודל שפותח בה. בשנה האחרונה, הגיעה לראשונה קבוצה מסין, שכללה 17 אורחים מארגון הקואופרציה הסיני אשר השתתפו בסיור לימודי עשרה ימים.  

Scroll to top
Skip to content