Arab-Jewish Center for Empowerment, Equality, and Cooperation
Negev Institute for Strategies of Peace and Economic Develompent

מנהלת פרויקטים במרכז תמר

שנת התנדבות 2002-2003

יזם חברתי, מייסד ומנכ”ל TALENTEAM 

שנת קהילה 2002-2003

רכזת אינטייק בגישה-המרכז לשמירה על הזכות לנוע

שנת התנדבות 2006-2007

?הבוגרים של אג'יק – איפה הם היום

חברים יקרים,

אנו עומדים בסיומה של שנת לימודים עמוסה בפעילויות, אירועים, לימוד. המשתתפים שלנו בתכניות שנת התנדבות וקהילה נפרדים משנה משמעותית, ויוצאים לדרכם כאנשים בוגרים ועצמאיים.

אנו מאמינים שאנו נפרדים מהבוגרים שלנו כשבאמתחתם צידה משמעותית לדרך, וכי השנה המיוחדת שעברו עשויה להיות משנת חיים עבורם.

לרגל סיום השנה בחרנו להציג  בפניכם כמה מהסיפורים של בוגרינו הוותיקים, אנשים צעירים ומצליחים אשר בזכות התכניות שלנו, לצד כשרונם  הגיעו להישגים מרשימים ומעוררי גאווה.

הקיץ הקרוב צפוי להיות גדוש פעילות – בארגון הנוער שביבת אג’יק מתוכננות קייטנות ומחנה קיץ, משתתפי תכניות שנת י”ג מסיימים פרויקטים ומבחנים ולוקחים חלק כמדריכים באירועי הקיץ והארגון כולו נערך לקראת שנת הלימודים הבאה.

אנו מלאים סיפוק משנת הפעילות הנוכחית ונערכים במלוא המרץ לשנה הבאה.

מאחלים לכולכם קיץ טוב ובטוח.

בברכה,

ח’יר אלבז  ואריאל דלומי מנכ”לים שותפים

Scroll to top
Skip to content